banner
Odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela - Vademecum
odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela wzór

Jeśli otrzymałeś odmowną decyzję bądź z którą się nie zgadzasz, pierwsze co powinieneś zrobić to złożyć odwołanie. Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego powinno mieć formę pisemną. W odwołaniu powinieneś przytoczyć, dlaczego nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela. Nie wystarczy, samo napisanie “zapłaciliście za mało”. Powinieneś w miarę możliwości udokumentować swoje twierdzenie. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno zostać złożone przed terminem przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, a więc z reguły przed upływem 3 lat.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

  1. Odwołanie powinno mieć formę pisemną, skieruj je do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
  2. Dane ubezpieczonego: imię, nazwisko, adres, telefon, mail.
  3. Miejsce, datę sporządzenia odwołania.
  4. Powołaj się w piśmie na numer swojej szkody i konkretną decyzję likwidatora.
  5. W piśmie przedstaw argumenty, dlaczego uważasz, że należy Ci się wyższe odszkodowanie. W miarę możliwośći przedłoż dokumenty uprawdopodobniające Twoje twierdzenia.
  6. Określ kwotę jaką się żądasz celem wyrówanania szkody.
  7. Wskaż rachunek bankowy do dokonania płatności.
  8. Podpisz pismo (podpis poszkodowanego).
  9. Wyślij conajmniej poleconym, opcjonalnie za potwierdzeniem odbioru.

Każdy Ubezpieczyciel ma obowiązek w swojej decyzji, bez względu na to jaka by była pouczyć poszkodowanego o możliwości dochodzenia roszczenia przed sądem powszechnym.

stwórz swoje odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela

wysokie odszkodowania
Szanowni Państwo zajmujemy się również dochodzeniem odszkodowań.

Jeśli uważasz, że Ubezpieczyciel wypłacił Ci za mało lub odmówił wypłaty, skorzystaj z naszej innej strony, poświęconej tej tematyce


Zajrzyj tutaj.