banner
Skuteczne doręczenie (wyślij pocztą)

pokwitowanie nadania wzór skuteczne doręczenieNasze odwołanie od decyzji aby było skuteczne, musi oprócz dobrego zredagowania być odpowiednio doręczone. Doręczenie ma bardzo istotny skutek prawny. Doręczyć możemy osobiście, pod warunkiem, że na naszej kopii odwołania uzyskamy datę i podpis adresata (oddział, siedziba). Nadanie takie nie pownno być wysłane listem zwykłym, bowiem z takiego nadania nie pozostaje nam żadne potwierdzenie i w sumie nie wiemy w jakiej dacie zostało odebrane. Odwołanie od decyzji, dla dobrego skutku powinno być nadane co najmniej za potwierdzeniem nadania (4.20 zł) bądź za potwierdzeniem odbioru (5.20 zł). Różnica w tych nadaniach jest taka, że w tym pierwszym na poczcie na widniejącym obok potwierdzeniu nadania dostaniemy stempel pocztowy kiedy zostało złożone w Urzędzie Pocztowym. Zaś w drugim przypadku, kilka dni po nadaniu, listonosz wręczy nam karteczkę z podpisem odebrania przez adresat. Takie bądź takie potwierdzenie należy zarchiwizować, najlepiej od razu spiąć z zostawioną dla nas kopią wezwania.

Skuteczne doręczenie, przykład: W dniu 1 maja 2015 r. w urzędzie pocztowym zostało nadane odwołanie, skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 5 maja 2015 r. Ubezpieczyciel ma do 30 dni bądź 90 dni, na przyznanie świadczenia bądź odmowe.

Prawnik radzi (skuteczne doręczenie):

Rada #1: optymalnym rozwiązaniem jest nadać wezwanie za potwierdzeniem nadania, bowiem na karteczce (jak wyżej) potwierdzenia nadania pracownik z poczty nakleja numer przesyłki. Wpisując ten numer przesyłki na stronie śledzenia przesyłek, możemy uzyskać informacje kiedy wezwanie zostało doręczone.

Rada #2: jeśli przesyłka nie zostanie podjęta przez adresata, w terminie dwóch tygodni (podwójne awizo 7-dniowe), prawnie uważa się, że tak jakby adresat zapoznał się z treścią pisma. Wówczas termin 30 dni dolicza się do ostatniego dnia w którym adresat mógł podjąć pismo z urzędu pocztowego - skuteczne doręczenie).


Szanowni Państwo zajmujemy się również dochodzeniem odszkodowań.

Jeśli uważasz, że Ubezpieczyciel wypłacił Ci za mało lub odmówił wypłaty, skorzystaj z naszej innej strony, poświęconej tej tematyce


Zajrzyj tutaj.