banner
Odwołanie od decyzji ZUS - Vademecum
Odwołanie od decyzji ZUS wzór

Jeśli otrzymałeś odmowną decyzję bądź z którą się nie zgadzasz, pierwsze co powinieneś zrobić to złożyć odwołanie. Odwołanie od decyzji ZUS powinno mieć formę pisemną. W odwołaniu powinieneś przytoczyć, dlaczego się z nią nie zgadzasz.Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ZUS?

  1. Odwołanie powinno mieć formę pisemną, skieruj je do właściwej jednostki ZUS.
  2. Dane ubezpieczonego: imię, nazwisko, adres, telefon, mail.
  3. Miejsce, datę sporządzenia odwołania.
  4. Powołaj się w piśmie na sygnaturę jaka widnieje na Twojej decyzji.
  5. W piśmie przedstaw argumenty, dlaczego uważasz, nie zgadzasz się z decyzją. W miarę możliwośći przedłoż dokumenty uprawdopodobniające Twoje twierdzenia.
  6. Podpisz pismo (podpis poszkodowanego).
  7. Wyślij conajmniej poleconym, opcjonalnie za potwierdzeniem odbioru.

Każda jednostka ZUS ma obowiązek w swojej decyzji, bez względu na to jaka by była pouczyć ubezpieczonego o możliwości dochodzenia roszczenia przed sądem powszechnym.

stwórz swoje odwołanie od decyzji ZUS

wysokie odszkodowania
Szanowni Państwo zajmujemy się również dochodzeniem odszkodowań.

Jeśli uważasz, że Ubezpieczyciel wypłacił Ci za mało lub odmówił wypłaty, skorzystaj z naszej innej strony, poświęconej tej tematyce


Zajrzyj tutaj.